Najwyższy, wszechmocny Panie,
Daj mi prawdziwą wiarę,
Niezachwianą nadzieję,
Doskonałą miłość,
Odczucie i poznanie,
Abym mógł wypełniać
Twoją świętą wolę.

Św. Franciszek z Asyżu

Nowa strona

Stara strona